Februari 2018

 

22/2-18          Torsdag        Olskroken/Skövde

26/2-18          Måndag        Vänersborg

28/2-18          Onsdag        Nossebro

 

 

Mars 2018

 

1/3-18            Torsdag      Kungsbacka

5/3-18            Måndag      Uddevalla

6/3-18            Tisdag        Stenungsund

7/3-18            Onsdag       Trollhättan

26/3-18          Måndag       Värnersborg

28/3-18          Onsdag       Nossebro

29/3-18          Torsdag      Olskroken & Skövde

 

 

April 2018

 

3/4-18               Tisdag        Stenungsund

4/4-18               Onsdag       Trollhättan

5/4-18               Torsdag       Kungsbacka 

9/4-18               Måndag       Uddevalla

25/4-18             Onsdag        Nossebro

26/4-18             Torsdag        Olskroken & Skövde 

30/4-18             Måndag        Vänersborg 

 

 

Maj 2018

 

2/5-18             Onsdag         Trollhättan

3/5-18             Torsdag         Kungsbacka

7/5-18             Måndag         Uddevalla

8/5-18             Tisdag           Stenungsund

28/5-18           Måndag         Vänersborg

30/5-18           Onsdag          Nossebro

31/5-18           Torsdag          Olskroken & Skövde 

 

Juni 2018

 

4/6-18            Måndag       Uddevalla

5/6-18            Tisdag         Stenungsund

7/6-18            Torsdag       Kungsbacka

13/6-18          Onsdag        Trollhättan

25/6-18          Måndag        Vänersborg

27/6-18          Onsdag        Nossebro

28/6-18          Torsdag        Olskroken 

 

 

Juli 2018

 

2/7-18          Måndag        Uddevalla

3/7-18          Tisdag          Stenungsund

4/7-18          Onsdag         Trollhättan

5/7-18          Torsdag         Kungsbacka

25/7-18        Onsdag          Nossebro

26/7-18        Torsdag         Olskroken

30/7-18        Måndag         Vänersborg 

 

Augusti 2018

 

1/8-18           Onsdag          Trollhättan

2/8-18           Torsdag          Kungsbacka

6/8-18           Måndag          Uddevalla

7/8-18            Tisdag           Stenungsund

27/8-18         Måndag          Vänersborg

29/8-18         Onsdag           Nossebro

30/8-18         Torsdag          Olskroken 

 

 

September 2018

 

3/9-18           Måndag          Uddevalla

4/9-18           Tisdag            Stenungsund

5/9-18           Onsdag          Trollhättan

6/9-18           Torsdag          Kungsbacka

24/9-18         Måndag          Vänersborg

26/9-18         Onsdag           Nossebro

27/9-18         Torsdag          Olskroken

 

 

Oktober 2018

 

1/10-18           Måndag             Uddevalla

2/10-18            Tisdag              Stenungsund

3/10-18           Onsdag             Trollhättan

4/10-18           Torsdag            Kungsbacka

25/10-18         Torsdag            Olskroken

29/10-18         Måndag            Vänersbog

31/10-18         Onsdag             Nossebro

November 2018

 

1/11-18            Torsdag             Kungsbacka

5/11-18            Måndag             Uddevalla

6/11-18             Tisdag              Stenungsund

7/11-18             Onsdag             Trollhättan

26/11-18           Måndag            Vänersborg

28/11-18           Onsdag             Nossebro

29/11-18           Torsdag            Olskroken   

 

 

December 2018

 

3/12-18            Måndag              Uddevalla

4/12-18             Tisdag               Stenungsund

5/12-18            Onsdag              Trollhättan

6/12-18            Torsdag             Kungsbacka

10/12-18          Måndag              Vänersborg

 

 

ÖPPETIDER November-Mars (OBS Stängning kan ändras vid dåligt väder)

Uddevalla           09.00 - 14.00

Stenungsund       09.00 - 15.00

Trollhättan          09.00 - 15.00

Kungsbacka         09.00 - 14.00

Nossebro             08.00 - 13.00

Olskroken            09.00 - 14.00

Värnersborg         09.00 - 14.00

 

ÖPPETIDER April- Oktober (OBS Stängning kan ändras vid dåligt väder)

Uddevalla           09.00 - 15.00

Stenungsund       09.00 - 15.00

Trollhättan          09.00 - 16.00

Kungsbacka         09.00 - 15.00

Nossebro             08.00 - 13.00

Olskroken            09.00 - 15.00

Värnersborg         09.00 - 15.00