Februari 2019

 

Mars 2019

 

25/3-19          Måndag       Värnersborg

27/3-19          Onsdag       Nossebro

28/3-19          Torsdag      Olskroken & Skövde

 

April 2019

1/4-19               Måndag       Uddevalla

2/4-19               Tisdag        Stenungsund

3/4-19               Onsdag       Trollhättan

4/4-19               Torsdag       Kungsbacka 

24/4-19             Onsdag        Nossebro

25/4-19             Torsdag        Olskroken & Skövde 

29/4-19             Måndag        Vänersborg 

Maj 2019

2/5-19             Torsdag         Kungsbacka

6/5-19             Måndag         Uddevalla

7/5-19            Tisdag           Stenungsund

8/5-19             Onsdag         Trollhättan

27/5-19           Måndag         Vänersborg

29/5-19           Onsdag          Nossebro

30/5-19           Torsdag          Olskroken

Juni 2019

3/6-19            Måndag       Uddevalla

4/6-19            Tisdag         Stenungsund

5/6-19            Onsdag        Trollhättan

13/6-19          Torsdag       Kungsbacka

24/6-19          Måndag        Vänersborg

26/6-19          Onsdag        Nossebro

27/6-19          Torsdag        Olskroken 

Juli 2019

1/7-19          Måndag        Uddevalla

2/7-19          Tisdag          Stenungsund

3/7-19          Onsdag         Trollhättan

4/7-19          Torsdag         Kungsbacka

25/7-19        Torsdag         Olskroken

29/7-19        Måndag         Vänersborg 

31/7-19        Onsdag          Nossebro

Augusti 2019

1/8-19           Torsdag          Kungsbacka

5/8-19           Måndag          Uddevalla

6/8-19            Tisdag           Stenungsund

7/8-19           Onsdag          Trollhättan

26/8-19         Måndag          Vänersborg

28/8-19         Onsdag           Nossebro

29/8-19         Torsdag          Olskroken 

September 2019

2/9-19           Måndag          Uddevalla

2/9-19           Tisdag            Stenungsund

3/9-19           Onsdag          Trollhättan

4/9-19           Torsdag          Kungsbacka

25/9-19         Onsdag           Nossebro

26/9-19         Torsdag          Olskroken

30/9-19         Måndag          Vänersborg

Oktober 2019

1/10-19            Tisdag              Stenungsund

2/10-19           Onsdag             Trollhättan

3/10-19           Torsdag            Kungsbacka

7/10-19           Måndag             Uddevalla

28/10-19         Måndag            Vänersbog

30/10-19         Onsdag             Nossebro

31/10-19         Torsdag            Olskroken

November 2019

4/11-19            Måndag             Uddevalla

5/11-19             Tisdag              Stenungsund

6/11-19             Onsdag             Trollhättan

7/11-19            Torsdag             Kungsbacka

25/11-19           Måndag            Vänersborg

27/11-19           Onsdag             Nossebro

28/11-19           Torsdag            Olskroken   

December 2019

2/12-19            Måndag              Uddevalla

3/12-19             Tisdag               Stenungsund

4/12-19            Onsdag              Trollhättan

5/12-19            Torsdag             Kungsbacka

16/12-19          Måndag              Vänersborg

ÖPPETIDER November-Mars (OBS Stängning kan ändras vid dåligt väder)

Uddevalla           09.00 - 14.00

Stenungsund       09.00 - 15.00

Trollhättan          09.00 - 15.00

Kungsbacka         09.00 - 14.00

Nossebro             08.00 - 13.00

Olskroken            09.00 - 14.00

Värnersborg         09.00 - 14.00

 

ÖPPETIDER April- Oktober (OBS Stängning kan ändras vid dåligt väder)

Uddevalla           09.00 - 15.00

Stenungsund       09.00 - 15.00

Trollhättan          09.00 - 16.00

Kungsbacka         09.00 - 15.00

Nossebro             08.00 - 13.00

Olskroken            09.00 - 15.00

Värnersborg         09.00 - 15.00